แค่ใจก็เพียงพอ

เกิดขึ้น จากความมุ่งมั่นของนิสสัน ที่จะปฏิบัติ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่ง นวัตกรรมไทยอย่างแท้จริง ซึ่งมีความ สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของ นิสสันประเทศไทยและระดับโลก

โจทย์การประกวด

ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่มีความใหม่ สร้างพลังแนวคิด แสดงถึงไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม
ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง
ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อสังคม

เงื่อนไขการสมัคร

1

ผู้สมัครที่มีผลงาน/แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

2

โครงการที่นำเข้าร่วมการประกวด หากเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดอื่น ๆ มาแล้วต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์

ทีม

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

สมาชิก 1-6 คน

ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ *

* ยกเว้นกรณีสุดวิสัยและต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการฯ เท่านั้น

รางวัล และประโยชน์ที่จะได้รับ

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)

โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
เงินสดจำนวน  300,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)

โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
เงินสดจำนวน 150,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)

โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
เงินสดจำนวน 50,000 บาท

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้เข้าแข่งขันและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

ทำไมคุณควรสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ

ประสบการณ์จริง
คอนเนกชัน และพันธมิตรใหม่ๆ จากโครงการ
หลักสูตร ที่ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าร่วมโครงการตลอด 3 เดือน จะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง10 ทีม จะได้รับโอกาสรับสิทธิในการพิจารณาให้ทุนแบบ เงินให้เปล่า (Grant) จาก NIA ในการช่วยท่าน ทำนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เป็นจริง

ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Menu