ขอแสดงความยินดีกับทีม

Silapatech

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นิสสันมอบเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท
มอบโดย คุณชยภัค ลายสุวรรณ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการสื่อสาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
และคุณชนิกานต์ โปรณานันท์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับทีม

GreenDot

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นิสสันมอบเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท
มอบโดย คุณชยภัค ลายสุวรรณ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการสื่อสาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
และคุณชนิกานต์ โปรณานันท์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับทีม

กาชาปองสุราษฎ์ธานี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นิสสันมอบเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
มอบโดย คุณชยภัค ลายสุวรรณ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการสื่อสาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
และคุณชนิกานต์ โปรณานันท์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Menu