สัมภาษณ์พิเศษความประทับใจของทั้ง 12 ทีมผู้เข้าแข่งขันโครงการ ‘แค่ใจก็เพียงพอ’
นอกจากประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้ทำเพื่อสังคมแล้ว ยังมีความประทับใจอะไรบ้าง

Menu