ในวัน Final Pitching Day โครงการ HTKL แค่ใจก็เพียงพอ ที่ผ่านมา ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 12 ทีม ได้รับใบ Certificate จากนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันในความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดเวลาการแข่งขัน ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากทั้งหมด 337 ทีมทั่วประเทศไทย จนเข้ารอบมาสู่ 12 ทีมที่สร้างสรรค์มากที่สุด ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสร้างสังคมให้ดีขึ้นด้วย Social Innovation และเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ต่อไป และหวังว่าจะสามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้เกิดนวัตกรหน้าใหม่มากขึ้นกว่าเดิมภายใต้โครงการของ Nissan Social Innovation

ทีม Silapatech 

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณโฆสิต โชติบุตร ผู้จัดการงานด้านวิศวกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ทีม GreenDot

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณโฆสิต โชติบุตร ผู้จัดการงานด้านวิศวกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ทีม กาชาปองสุราษฎ์ธานี

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดมอบใบ Certificate of Participation โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทีม  น้อนผัก

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ทีม EcoKitchen

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทีม ลุยสวน

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณโฆสิต โชติบุตร ผู้จัดการงานด้านวิศวกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ทีม App Mental Sanity

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทีม  Tagtic

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ทีม  Farm Hub

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ทีม  Gronect

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณโฆสิต โชติบุตร ผู้จัดการงานด้านวิศวกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ทีม Sensor วัดคุณภาพน้ำนม

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทีม App Herb

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบ Certificate of Participation โดย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

Menu