บทสัมภาษณ์พิเศษ

คุณชยภัค ลายสุวรรณ

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการสื่อสาร
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มีความชื่นชมต่อพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขันที่สามารถทำให้เกิดธุรกิจโมเดล Social Innovation ขึ้นได้จริง

ภายใต้ความร่วมมือจากพันธมิตรที่ดีอย่าง NIA, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, Microsoft และ AIS ที่ทำให้การแข่งขันในปีนี้สมบูรณ์แบบ และมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

บทสัมภาษณ์พิเศษ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณ นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทำให้เกิดโครงการ ‘แค่ใจก็เพียงพอ’ ขึ้น เพื่อแก้โจทย์ของสังคม ให้คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ทำให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

บทสัมภาษณ์พิเศษ

คุณชนิกานต์  โปรญานันท์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและปฏิบัติการ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไมโครซอฟท์ มีความเชื่อว่า Innovation ที่ดีต้องเกิดมาจากความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

พร้อมสนับสนุน Social Innovator ในทุกมิติ ตั้งแต่การเริ่มกระบวนการคิด เทคโนโลยี และเงินทุนต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดโครงการดีดีอย่าง ‘แค่ใจก็เพียงพอ’

บทสัมภาษณ์พิเศษ

คุณรติ พันธุ์ทวี

นายกสมาคม โฆษณาแห่งประเทศไทย

รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแข่งขัน ‘แค่ใจก็เพียงพอ’ ที่จะสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อยอดให้ไอเดียที่ดีเกิดขึ้นได้จริง และประสบความสำเร็จในอนาคต

บทสัมภาษณ์พิเศษ

คุณโฆสิต  โชติบุตร

ผู้จัดการงานวิศวกรรม
บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

AIS สนับสนุนด้าน Innovation ในส่วนของการนำ NBIOT เข้ามาเอื้ออำนวยความสะดวกไอเดียต่าง ๆ ที่ต้องใช้เครือข่ายในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นขึ้นมา

ประทับใจผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมีความตั้งใจ และอยากให้พัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมมากขึ้น เพื่อให้เกิดขึ้นได้จริงในอนาคตต่อไป

Menu