Register

1. ต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ห้ามเว้นวรรคและห้ามมีอักขระพิเศษ
3. ต้องยาวอย่างน้อย8อักษรขึ้นไป
4. ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

ทีม
1. หัวหน้าทีม
2. สมาชิก
3. สมาชิก
4. สมาชิก
5. สมาชิก
6. สมาชิก
โปรเจค
ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ส.ค. – 23 ต.ค. 63

เปิดรับสมัครโดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.htkl.info

27 ต.ค. 63

ปฐมนิเทศโครงการแค่ใจก็เพียงพอ

28 ต.ค. – 9 พ.ย. 63

ส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทางเว็บไซต์ (ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการนำเสนอผลงาน)

13 พ.ย. 63

คัดเลือกผู้เข้ารอบแรก จำนวน 15 ทีม

14 – 19 พ.ย. 63

ระยะเวลาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศโหวตออนไลน์ เพื่อคัดเลือกจาก 15 ทีม ให้เหลือ 10 ทีม

20 พ.ย. 63

ประกาศ 10 ทีม ที่ได้เข้ารอบเพื่อแข่งขันในโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ

30 พ.ย. 63

งานแถลงข่าวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” Honor the King’s Legacy 2020

ม.ค. – มี.ค. 64

นวัตกรรมเพื่อสังคม แฮกาธอน Social Innovation Hackathon (กำหนดการละเอียดจะแจ้งอีกครั้งเดือนธันวาคม 2563)

5 เม.ย. 64

พิธีมอบรางวัล

Menu